Available courses

Ekonomika (2020 - 2022)
Ing. Michal Ješš, PhD.

Ekonomika (2020 - 2022)

Absolvovanie tohto predmetu Vám umožní získať potrebné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré Vám pomôžu pri základnej orientácii vo fungovaní ekonomického systému spoločnosti. Zároveň budete schopní narábať so základnými ekonomickými kategóriami, pojmami, procesmi a javmi, s ktorými sa stretávate, resp. budete stretávať v každodennom živote:

 • pochopíte fungovanie ekonomiky na mikroekonomickej a makroekonomickej úrovni,
 • oboznámite sa so stručným vývojom ekonomického myslenia a podmienenosťou ekonomiky,
 • osvojíte si rôzny typy ekonomík a riešenie ekonomických otázkach v nich,
 • získate vedomosti o základných princípoch fungovania trhovej ekonomiky,
 • oboznámite sa s úlohami peňazí v zmiešanej ekonomike,
 • získate vedomosti o základných formách podnikania,
 • získate vedomosti o fungovaní bankového systému,
 • oboznámite sa s ekonomickými funkciami štátu, a
 • pochopíte vzťahy národného hospodárstva a svetovej ekonomiky.Ekonomika (2021 - 2023)
Ing. Michal Ješš, PhD.

Ekonomika (2021 - 2023)

Absolvovanie tohto predmetu Vám umožní získať potrebné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré Vám pomôžu pri základnej orientácii vo fungovaní ekonomického systému spoločnosti. Zároveň budete schopní narábať so základnými ekonomickými kategóriami, pojmami, procesmi a javmi, s ktorými sa stretávate, resp. budete stretávať v každodennom živote:

 • pochopíte fungovanie ekonomiky na mikroekonomickej a makroekonomickej úrovni,
 • oboznámite sa so stručným vývojom ekonomického myslenia a podmienenosťou ekonomiky,
 • osvojíte si rôzny typy ekonomík a riešenie ekonomických otázkach v nich,
 • získate vedomosti o základných princípoch fungovania trhovej ekonomiky,
 • oboznámite sa s úlohami peňazí v zmiešanej ekonomike,
 • získate vedomosti o základných formách podnikania,
 • získate vedomosti o fungovaní bankového systému,
 • oboznámite sa s ekonomickými funkciami štátu, a
 • pochopíte vzťahy národného hospodárstva a svetovej ekonomiky.